QUY ĐỊNH ĐĂNG BÌNH LUẬN TRÊN WEBSITE {domain}

  1. 1. Về nội dung bình luận

{domain} không đảm bảo về độ chính xác, độ vẹn toàn, tính hữu dụng... của thông tin đăng tải trong phần bình luận.


Các thành viên phải chịu trách nhiệm về sự phán đoán của mình khi sử dụng thông tin bình luận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại phát sinh nào từ những thông tin bình luận đăng trên {domain}, hay những vấn đề phát sinh tranh chấp giữa các thành viên.


  1. 2. Việc sử dụng thông tin đăng trên bảng bình luận

Chúng tôi không chấp nhận việc sao chép, sử dụng các thông tin ghi trên bảng bình luận của {domain} khi không có sự đồng ý của chúng tôi.


Sau khi người bình luận đăng tải thông tin lên {domain}, chúng tôi có thể sử dụng nguồn thông tin này miễn phí.


  1. 3. Việc xóa thông tin bình luận

Hiện tại mục bình luận trên website {domain} đang là sân chơi khá thú vị cho khách hàng được thỏa đam mê tìm hiểu sản phẩm và nêu lên cảm nghĩ cá nhân mình, tuy nhiên để tạo một hệ thống thông tin có trật tự, giúp ích tốt nhất đến cho người sử dụng, chúng tôi có thể xóa những thông tin có những nội dung liên quan như sau:


- Thông tin viết giống nhau lặp đi lặp lại.


- Thông tin không liên quan gì đến nội dung của bài đăng, dịch vụ cần bình luận.


- Những dòng lệnh lập trình có hại.


- Thông tin xâm hại đến quyền lợi hoặc đời tư của người khác.


- Thông tin mang tính bài xích, gây tổn thương đến người khác.


- Thông tin mang tính trục lợi, thương mại cá nhân, tuyên truyền quảng cáo.


- Thông tin liên quan đến chính trị, tôn giáo


- Đặt tên hoặc bình luận không rõ nội dung.


- Thông tin ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của {domain} và các em hàng liên quan (nếu bạn là 1 khách hàng đã sử dụng dịch vụ và có phàn nàn vui lòng sử dụng mục đánh giá hàng của website).


- Những thông tin khác mà chúng tôi cho rằng không hợp lý khi đăng tải lên {domain}.


(Trường hợp khách hàng vẫn đăng những thông tin như trên {domain} sẽ khóa quyền bình luận của khách lại để tập trung phục vụ những bình luận có nội dung phù hợp, mong quý khách thông cảm và lưu ý để tránh trường hợp phát sinh.).


Trong quá trình quản lý, xây dựng {domain} chúng tôi có thể xóa nhưng thông tin không đồng nhất với những điều trên. Những quy định về quản lý bảng thông tin bình luận chúng tôi sẽ thay đổi khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng tải lên {domain}. Rất mong được sự ủng hộ của các thành viên tham gia.


Xin trân trọng cảm ơn!

Đánh giá: 0/5 (0 votes)
Amungs